button_home
button_agenda
button_afdelingen
BuiltWithNOF

S.S.V.G

Spoorweg Sport Ontspanning Vereniging Groningen

 

    U kunt rechtstreeks de E-mail adressen aanklikken in deze pagina

              Lees ook eens de huisregels van de SSVG

SSVG is een vereniging voor NS-medewerkers en aanverwante bedrijven.

Contributie SSVG wordt per verenigingsjaar bepaald (buiten de contributie van de afdelingen)

Beheerder Prethoes: Chris Jacobs 050-5413124 (Prethoes 050-5274820)

Zaalco÷rdinatie: Trea Feenstra-Borgman 06-16702986

Biljarten:

Maandagmiddag
Donderdagmiddagr
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.
Contactpersoon: Jan Huizinga tel.nr. 050-5264346
e-mail:
huizinga10@home.nl

Bowling:

Maandagavond om de veertien dagen in overleg (Kattendiep)
Contactpersoon: Jan Heijerman  tel.nr. 050-5413240
Contributie wordt per jaargang bepaald, afhankelijk van de huur
e-mail:
jhh@home.nl

Computer:

Eerste maandag van de maand
Contactpersoon: Henk v.d. Ploeg  tel.nr. 050-3015212
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.
e-mail
: ploeg02@home.nl

Dansen:

Iedere vrijdagavond
Contactpersoon: Anneke Kaipatty-Linnenkoper tel.nr 0598-453115
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.
e-mail:
c.kaipatty@home.nl

Fitness:

Dagelijks van 08:00 t/m 22:30 uur
Toegang alleen met keycard en of “druppel”

Contactpersoon: Chris Jacobs  tel.nr. 050-5413124
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.
e-mail:
scjacobschris@outlook.com

Fotografie:

Iedere 1e en 3e donderdag van de maand (in overleg)
Contactpersoon: Sjoert Overzet  tel.nr. 0595-442802
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.
e-mail:
sjoert@overzet.nl

Schieten:

Iedere Dinsdagavond.
Contactpersoon: Harm Thie   tel.nr. 050-3014586
Contributie per verenigingsjaar € 10,00
e-mail:
h.h.thie@home.nl

Sjoelen:

Iedere Maandagavond.
Contactpersoon: Harrie Hulshof tel.nr. 0594-697250
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.
e-mail:
hhulshof50@gmail.com

Tafeltennis:

Iedere Dinsdagavond.
Contactpersoon: Jos Steeman tel.nr. 06-36016348
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.
e-mail:
steemanjos2@gmail.com

Vissen:

Contactpersoon: F. Jager tel.nr. 0598-396046
Ledenadministratie SSVG Jens Scholten tel.nr. 0595-444557
Contributie wordt per verenigingsjaar bepaald.met verstrekking van de verplichte vispas.
e-mail
: jensh.scholten@gmail.com

De contributie voor de SSVG kunt U voldoen door middel van overschrijving op rekening: NL 09 INGB 0001 1777 29 t.n.v. Penn Spoorw Sport & Ontsp Ver Groningen

Dit bedrag geldt ook al bent lid van meerdere afdelingen
Alle activiteiten vinden plaats(tenzij anders vermeld) in het Prethoes, koeriersterweg 26
Kom gerust eens langs in het Prethoes.

Vergaderingen SSVG:

Algemene Ledenvergadering: 3e woensdag in maart
Bestuursvergaderingen:      1e dinsdag van de maand

Openingstijden Prethoes (bar)

Maandag:
13.30 - 16.30 uur Biljarten
19.00 - 23.30 uur Sjoelen

Dinsdag:
19.00 - 23.30 uur Tafeltennis-Biljarten-Schieten.

Woensdag:
alleen bij vergaderingen e.d.

Donderdag:
13.30 – 16.30 uur Biljarten

Vrijdag:
19.00 – 23.30 uur Dansen

Zondag t/m Zaterdag, dus dagelijks van 8.00 t/m 22.30 uur fitness
De fitnessruimte is bereikbaar d.m.v. een deurpas, welke na betaling van een borgsom aan U wordt verstrekt.

 

[Home] [Links] [Contact] [Opening] [Huisregels] [Afdelingen] [Archief] [Nieuws] [Agenda] [Route]